Gương sáng 02: ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Giác - 31-07-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

599 | 22-08-2016

Gương sáng 02: ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Giác - 31-07-2016

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 31-07-2016 với chủ đề: Gương sáng 02, khách mời: ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Giác

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.