Gương sáng 3: GS. Nguyễn Khắc Thuần

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

954 | 07-09-2016

Gương sáng 3: GS. Nguyễn Khắc Thuần

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật lần 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-09-2016 chủ đề: Gương sáng 3, với khách mời: GS. Nguyễn Khắc Thuần

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.