Gương Sáng 7: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

581 | 01-01-2017

Gương Sáng 7: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-12-2016 trong chương trình: Gương Sáng khách mời là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.