Gương sáng: Tiến Sĩ - lương Y NGÔ ĐỨC VƯỢNG - 27-11-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

791 | 28-11-2016

Gương sáng: Tiến Sĩ - lương Y NGÔ ĐỨC VƯỢNG - 27-11-2016

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
Gương sáng: Tiến Sĩ - lương Y NGÔ ĐỨC VƯỢNG
Khóa Tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 6
Tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/11/2016.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.