Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

529 | 25-09-2015

Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Hài hòa thân tâm sống đời hạnh phúc-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Tâm, Plzen, Czech, ngày 22/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/hai_hoa_than_tam_song_doi_hanh_phuc_22_06_...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.