Hàng phục ma quân - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1744 | 17-12-2011

Hàng phục ma quân - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Hàng phục ma quân. Thầy Nhật Từ giảng tại Lễ Phật thành đạo tại Tu viện Toàn Giác, Đồng Nai, ngày 27-01-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1844,Hang-phuc-ma-quan.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.