HANH BAN VO UY 2 31 10 2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

789 | 18-01-2016

HANH BAN VO UY 2 31 10 2004

Hạnh phúc an vui - HẠNH BAN VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM 2 do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phước Long, Connecticut, ngày 31/10/2004. Nghe bài giảng MP3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2004/hanh-ban-vo-uy...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.