Hạnh hiếu là hạnh Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1661 | 19-07-2011

Hạnh hiếu là hạnh Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Hạnh hiếu là hạnh Phật. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia, ngày 10-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1470,Hanh-hieu-la-hanh-Phat-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.