HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 03 2010-01-CÁC BÀI HỌC TỪ THÀNH XÁ VỆ - TT.THÍCH NHẬT TỪ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

461 | 14-08-2016

HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 03 2010-01-CÁC BÀI HỌC TỪ THÀNH XÁ VỆ - TT.THÍCH NHẬT TỪ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 03 năm 2010
Giới thiệu: Giảng tại cội bồ đề Anan - Ấn Độ
Ngày 08/03/2010
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-03-nam-2010/hanh-huong-a...
----------------------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.