Hành hương Ấn Độ (2010) - Phần 5: Sự mầu nhiệm của Bồ-đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

581 | 16-08-2016

Hành hương Ấn Độ (2010) - Phần 5: Sự mầu nhiệm của Bồ-đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 13/03/2010.

Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-03-nam-2010/hanh-huong-a...
-------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.