Hành hương Phật tích- Bồ Đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

372 | 11-03-2017

Hành hương Phật tích- Bồ Đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay dưới cội Bồ đề thiêng, nơi cách đây 26 thế kỷ, Sa-môn Gautama Siddhartha trở thành bậc giác ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác, từ đó Đạo Phật có mặt và cống hiến cho cuộc đời.
Trong tuần lễ đầu, Đức Phật trải nghiệm hạnh phúc sâu lắng của niết bàn trước khi truyền bá cho cuộc đời. Bồ Đề Đạo Tràng, sáng 21/02/2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.