Hành hương Phật tích- Bồ Đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

424 | 12-03-2017

Hành hương Phật tích- Bồ Đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Tuần lễ thứ 3 sau khi Phật thành đạo, Đức Phật hình thành nhân sinh quan qua 18 bước chân sen. Bồ Đề Đạo tràng, sáng 21-2-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.