Hành hương Phật tích- Bồ Đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1284 | 13-03-2017

Hành hương Phật tích- Bồ Đề Đạo Tràng - TT. Thích Nhật Từ

Tại địa điểm tuần lễ thứ 6 sau khi thành đạo, Đức Phật ngồi thiền bất động trước mưa bão, rắn thần Mucalinda dùng đầu của nó che chở Đức Phật. Bồ Đề Đạo Tràng, sáng 21-2-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.