Hành hương Phật tích- Hang thất 3 vị đại đệ tử Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

495 | 11-03-2017

Hành hương Phật tích- Hang thất 3 vị đại đệ tử Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tại hang thất của Ngài Anan, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trên núi Linh Thứu. Ngày 20-2-2017.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.