Hành hương Phật tích- Hồng chung tại Nhà tưởng niệm Tam tạng Huyền Trang - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

420 | 11-03-2017

Hành hương Phật tích- Hồng chung tại Nhà tưởng niệm Tam tạng Huyền Trang - TT. Thích Nhật Từ

Tiếng chuông tại nhà tưởng niệm ngài Huyền Trang, Nalanda, Ấn Độ, 20/02/2017.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.