Hành hương Phật tích- Kushinagar - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

708 | 10-03-2017

Hành hương Phật tích- Kushinagar - TT. Thích Nhật Từ

Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tại Tháp đánh dấu nơi Đức Phật được làm lễ hỏa thiêu. Kusinaga, sáng 19-2-2017.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.