Hành hương Phật tích- Mathakur - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

437 | 10-03-2017

Hành hương Phật tích- Mathakur - TT. Thích Nhật Từ

Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tại Mathakur nơi Đức Phật thuyết giảng bài Kinh Di giáo, cẩm nang tu tập và hành đạo dành cho người tu. Kusinaga, sáng 19-2-2017.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.