Hành hương Phật tích- Núi khổ hạnh - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

153 | 13-03-2017

Hành hương Phật tích- Núi khổ hạnh - TT. Thích Nhật Từ

Núi khổ hạnh, nơi Đức Phật tu ép xác gần 6 năm. Từ bỏ cực đoan này, đức Phật chủ trương cách tu trung đạo. Phật rời núi khổ hạnh, đến Bồ Đề Đạo Tràng, cách đó 8km đường chim bay và giác ngộ tại đây, sau khi tu trung đạo 49 ngày. Chiều ngày 21-2-2017.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.