Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1384 | 19-07-2011

Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh - Thích Nhật Từ

Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Liên Hoa, Q.6, ngày 16-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1661,Hanh-khiem-cung-qua-hinh-anh-T...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.