Hạnh phúc của người tu học Phật-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

682 | 20-10-2015

Hạnh phúc của người tu học Phật-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Hạnh phúc của người tu học Phật-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 20/09/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/hanh_phuc_cua_nguoi_tu_hoc_phat_20_09_2015...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.