Hạnh phúc đơn sơ, bốn không và một có - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

305 | 24-11-2016

Hạnh phúc đơn sơ, bốn không và một có - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phong Hanh, Hải Dương, ngày 05-11-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.