Hạnh phúc hôm nay - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1312 | 19-07-2011

Hạnh phúc hôm nay - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Hạnh phúc hôm nay. Thầy Thích Nhật Từ giảng cho gần 600 người bụi đời và tâm thần tại Trung tâm Bảo Trợ XH tỉnh BRVT, ngày 13-02-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1851,Hanh-phuc-hom-nay.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.