Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha- Phầ̀n 3/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1143 | 26-08-2010

Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha- Phầ̀n 3/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân Lễ Vu Lan Chùa Pháp Vân, ngày 03/09/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5190,Hanh-Phuc-Khi-Con-Me-Cha.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.