Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1297 | 13-07-2011

Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Hạnh Phúc Khi Còn Mẹ Cha - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân Lễ Vu Lan Chùa Pháp Vân, ngày 03/09/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5190,Hanh-Phuc-Khi-Con-Me-Cha.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.