Hạnh phúc khi là Phật tử - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1393 | 15-07-2011

Hạnh phúc khi là Phật tử - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Hạnh phúc khi là Phật tử - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5258,Hanh-phuc-khi-la-Phat-tu.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.