Hạnh Phúc Một Kiếp Người -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

495 | 25-05-2015

Hạnh Phúc Một Kiếp Người -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Hạnh Phúc Một Kiếp Người -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Báo Ân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, ngày 14/01/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/hanh-phuc-mot-...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.