Hạnh Phúc Trong Già Và Chết - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1260 | 27-05-2011

Hạnh Phúc Trong Già Và Chết - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Hạnh Phúc Trong Già Và Chết - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hậu, 1575 W Oklahoma Ave, Milwaukee, WI 53215, Wisconsin, ngày 12-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2149,Hanh-phuc-trong-gia-va-chet-A....

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.