Hạnh Phúc Trong Già Và Chết - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1389 | 19-07-2011

Hạnh Phúc Trong Già Và Chết - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Hạnh Phúc Trong Già Và Chết - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phước Hậu, 1575 W Oklahoma Ave, Milwaukee, WI 53215, Wisconsin, ngày 12-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1976,Hanh-phuc-trong-gia-va-chet-A....

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.