Hạnh phúc trong tầm tay - Phần 2/8

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1242 | 27-08-2010

Hạnh phúc trong tầm tay - Phần 2/8

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước, ngày 04/12/2008. Ngheu audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2723,Hanh-phuc-trong-tam-tay.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.