Hạnh phúc tuổi già - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

598 | 09-07-2016

Hạnh phúc tuổi già - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 2 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước
Ngày 05-02-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại :
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-2-nam-2006/hanh-phuc-tuo...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.