Hạnh phúc tuổi thơ - Phần 03

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1277 | 25-02-2010

Hạnh phúc tuổi thơ - Phần 03

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang nhân ngày hội gia đình tuổi thơ, ngày 03/02/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5324,Tuong-lai-cua-tuoi-tho.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.