Hành trang cho Phật tử - TT. Thích Đồng Trí

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

217 | 28-04-2018

Hành trang cho Phật tử - TT. Thích Đồng Trí

Pháp thoại do Thầy Đồng Trí giảng lớp Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-04-2018
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.