Hành Trạng Nữ Tôn Giả Ma Đăng Già

Thể loại: 
Video

677 | 25-05-2015

Hành Trạng Nữ Tôn Giả Ma Đăng Già

Chùa HÀO QUANG - Hải Phòng
Thuyết giảng: ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.