Hành trì và cõi âm - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1410 | 27-05-2011

Hành trì và cõi âm - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Hành trì và cõi âm - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Long Hoa Ni Viện - Tỉnh Long An, ngày 16/04/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1894,Hanh-tri-va-coi-am-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.