Hành Trì Và Cõi Âm - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1250 | 31-01-2012

Hành Trì Và Cõi Âm - Phần 2/2 - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Hành Trì Và Cõi Âm - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Long Hoa Ni Viện - Tỉnh Long An, ngày 16/04/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1895,Hanh-tri-va-coi-am-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.