HÀNH VI ĐẠO ĐỨC KINH BAHITIKA 88 - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

494 | 04-08-2016

HÀNH VI ĐẠO ĐỨC KINH BAHITIKA 88 - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 1 năm 2008
Giới thiệu: Chùa Xá Lợi
Ngày 06-10-2008
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-1-nam-2008/hanh-vi-dao-d...
-------------------------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.