Hành xử của giới trẻ khi lễ chùa đầu năm - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

397 | 09-02-2017

Hành xử của giới trẻ khi lễ chùa đầu năm - TT. Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn nhà báo Lưu Đình Long về những hành xử của giới trẻ khi lễ chùa đầu năm, và xung quanh việc phát lộc ngày Tết

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.