Hành xử của giới trẻ khi lễ chùa đầu năm - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

556 | 16-02-2017

Hành xử của giới trẻ khi lễ chùa đầu năm - TT. Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn nhà báo Lưu Đình Long, ngày 03-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.