HAO VA DEP 07 10 2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

857 | 14-01-2016

HAO VA DEP 07 10 2004

Nét đẹp và từ bi - HẢO VÀ ĐẸP do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại đạo tràng Chúc Hảo, San Jose, ngày 7/10/2004.Nghe bài giảng MP3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-10-nam-2004/hao-va-dep-10-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.