Hạt Giống Và Điều Kiện - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1552 | 23-04-2011

Hạt Giống Và Điều Kiện - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Hạt Giống Và Điều Kiện - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 09/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2528,Hat-giong-va-dieu-kien-A-.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.