Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Thể loại: 
Video

448 | 02-09-2016

Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu - Thầy Thích Phước Tiến 2016
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.