Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? (What Is Ghost Possession?) - English Sub - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

723 | 17-03-2015

Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? (What Is Ghost Possession?) - English Sub - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Đây là những bài nằm trong chuyến hoằng pháp tại Canada và Mỹ của thầy năm 2014, qua bài pháp thoại Hiện Tượng Ma Dựa Nhập Là Gì? thầy đã phân tích cho chúng ta thấy những hiện tượng xảy ra mà nhân gian gọi là vong theo, ma nhập thật ra là những triệu chứng thuộc về hệ thần kinh bị tổn thương của mỗi người cần phải hiểu rõ vấn đề này để có phương pháp điều trị đúng đắn, không quá mê tín gây nên những thiệt hại nặng nề cho người bệnh.

http://phatphapungdung.com/phap-am/hien-tuong-ma-dua-nhap-la-gi-thich-ph...

http://www.phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.