Hiếu và Chử Đồng Tử - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina (August 26 , 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

948 | 25-02-2013

Hiếu và Chử Đồng Tử - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina (August 26 , 2012)

Hiếu và Chử Đồng Tử - Thầy. Thích Pháp Hòa (August 26 , 2012)
Giảng tại Chùa Hải Đức. Regina, SK

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.