Hiểu và thương - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1545 | 16-08-2012

Hiểu và thương - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Hiểu và thương - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Viên Quang - Bắc Ninh, ngày 11/12/2011.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.