Hình ảnh vầng trăng - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1629 | 22-04-2011

Hình ảnh vầng trăng - Thích Nhật Từ

Hình ảnh vầng trăng. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 04-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1859,Hinh-anh-vang-trang.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.