Hóa Giải Mặc Cảm - ĐĐ. Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

1107 | 16-03-2013

Hóa Giải Mặc Cảm - ĐĐ. Thích Phước Tiến

http://www.phatphapungdung.com
Facebook: http://www.facebook.com/phapthoaicuathaythichphuoctien
Blogspot: http://www.thichphuoctien.blogspot.com

Tự ti là trạng thái mà con người cảm thấy mình kém cỏi trước người khác về một cái gì đó. Do vậy mà người ta hay thu mình, không dám thế hiện mình trước người khác. Tự ti là một biểu hiện tâm lý mặc cảm về thân phận, không dám thi thố, tranh luận. Người có tính cách này thường ít và chưa thành công trong cuộc sống. Trở ngại lớn nhất của tính cách này là khiến người ta rất khó hòa nhập vào cộng đồng, tập thể. Cần phải loại bỏ...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.