Hóa giải nghiệp chướng (04/01/2014) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2936 | 18-02-2014

Hóa giải nghiệp chướng (04/01/2014) - Thích Nhật Từ

Giảng tại nhà hàng chay Mandala, Quận 1, ngày 04/01/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-hoa-giai-nghiep-chuong-04012013---th... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.