Hóa giải nghiệp tập - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Tuệ Hải

1764 | 10-10-2012

Hóa giải nghiệp tập - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 1/2

Hóa giải nghiệp tập - ĐĐ. Thích Tuệ Hải - Phần 1/2
Giảng tại chùa Linh Sơn (Melbourne, Australia) ngày 11-05-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.