Hoằng Pháp Ở Tây Nguyên - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1059 | 19-07-2011

Hoằng Pháp Ở Tây Nguyên - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại Khóa bồi dưỡng hoằng pháp tại Tây Nguyên và các tỉnh Miền Trung, ngày 19/12/2008/, Chùa Khải Đoan - Tỉnh Đaklac. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2810,Hoang-phap-o-Tay-Nguyen.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.