Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

517 | 25-05-2015

Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Hoằng pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 23/03/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2015/hoang-phap-tro...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.